Archive for the ‘Tools and Methods’ Category

Rehearsing the Future, video

September 11, 2009

The DAIM pilot project on waste is now available in motion picture. The title of the movie is emblematic of our approach to user-driven innovation: it’s all about concrete encounters between participants who collectively articulate attractive visions and iteratively rehearse their futures.

Advertisements

DAIM Tool Seminar II – Modeling Practice

June 12, 2009

maps

The goal of the DAIM project is to explore user-driven innovation in a way that can be adopted in design consultancies and other businesses – those similar to DAIM partners: 3Part, 1508 A/S, SWECO, Ergonomidesign, Make Tools, and Vestforbrænding. The project has been set-up to do this through hands-on project work in collaboration with design researchers and practitioners: first during the pilot project with Vestforbrænding, (May and currently in the gold projects with 1508 and 3Part). Upon the completion of the project work, the exploration will continue in the process of writing a DAIM book and hosting a DAIM conference in the Fall.

DAIM Tool Seminar II (June 12, 2009 at 3Part) focused on what design anthropological innovation models can be, and what is valuable to our various audiences. To see various sample models download the presentation “There’s something about models…”. The golden projects were used as examples to handle the modeling exploration. The seminar ended with 4 different portrayals of DAIMs (models) and guidelines for their further development, and a sketch of the parameters of an overall DAIM.

tool seminarII 169 crop1

DAIM Tool Seminar I report summary

April 22, 2009

map with challenges

Participants presented 3 challenges in post-its from their experiences in DAIM and other projects

mapping the challenges of the broader context

In groups, challenges and concerns were indentified from people’s everyday professional lives

3595741692_b67aaf33b6_b

Participants were divided into four groups and asked to map the challenges of the Golden Projects

Picture 1

Feedback about the Tool Seminar and suggestions on what to do with the framework

DAIM Tool Seminar I – Mapping the challenges of the design consultant / consultancy

April 22, 2009

dsc09347

The DAIM project kicked off phase II by putting a focus on the design of a DAIM Toolbox. Design consultants and design researchers are at the center of the DAIM toolbox ‘target group.’ The day’s activities continue the efforts to make explicit concerns and challenges of user-driven design practices. Members from all the DAIM partner bureaus were present (3Part, 1508, Ergonomidesign, Swedco, and Make Tools) as well as researchers from DKDS and SPIRE and guests. After the pilot study that focused on broad methodological explorations in numerous contexts with multiple stakeholders, the conditions at the bureaus favor  more refined and controllable methods to match the demands of their clients and work practices. The mapping activity allowed DAIM partners to work within a design consultant process framework. This was supported by using the working space of 1508. The day ended with the first draft of a map of challenges, some critiques of the framework, and a plan to move forward.

Challenge map V1: Find an excel file of the first draft of the map categories and questions here. We encourage people to take the map, work with it, and report back (show us clusterings, new categorizations, experiments with visualizations, more questions, etc). We plan to work further with these issues during the June 12th DAIM Tool Seminar.

Robb quickly dumped all the post-its in wordle (www.wordle.net) and it came up with this image:

quick-wordlenet-of-daim-toolbox-map1


Confidentiality Agreement

Golden Projects Confidential: The planning and conducting of the golden project activities with the bureaus and their paying clients will stay locked behind the confidential veil. We provided project partners with a reminder ritual for confidentiality before the afternoon session by signing an agreement (see below).

Design Research Seminar w Liz Sanders

April 21, 2009

dsc09266_jpg

Yesterday Liz Sanders (MakeTools) gave a presentation at the Danish Design School for 60 (sixty!) people:

The “gap” between research and design practice:
Should we bridge it, fill it in or build on it?

The seminar explored the materials, tools, plans and mindsets for building on the gap at a variety of levels of scale and abstraction. The presentation sparked a lot of discussion and can be downloaded here

Mocking up and Dramatization

March 26, 2009

still-9
The picture is from Herlev on a cold day full of enthusiasm from participating citizens, a retail shop, the caretaker, the municipality, and  designers from 1508, 3PART and DKDS. See the video of the enacted future scenario at http://www.1.affaldshistorier.dk!

Metodiske udfordringer for 1508

February 3, 2009

På sidste partnerworkshop ytrede designbureauerne et ønske om, at DAIM-projektgruppen får større indblik i de daglige udfordringer bureauerne sidder med i henhold til at udvikle og anvende designantropologiske metoder. Dette med henblik på, at kunne udvikle en DAIM-metodeværktøjskasse, der er tilpasset bureauernes virkelighed, så vi kan sikre at metoderne lever videre – også efter DAIM-projektets afslutning. Vi lægger hermed ud med en stafet: Vi vil de næste måneder med jævne mellemrum poste billeder af typiske hverdagssituationer, hvor det metodiske aspekt er en udfordring hos 1508. Billedet vil være suppleret af en lille tekst, der fortæller, hvad metodeudfordringen består i. Det vil være researchere såvel som designere, der giver eksempler.

Det er ikke fordi at vi regner med at alle problemstillinger kan adresseres i dette projekt (der er nok også nogle af dem, der vil være af mere logistisk end strengt designantropologmetodisk karakter), så det er lige så meget tænkt som en måde at få kickstartet opdagelsesfærden ind i den forunderlige konsulent-design-verden. Vi vil opfordre de øvrige bureauer til at gøre noget lignende.

De første billeder her er fra en etnolog hos 1508.rodet_researchkithvor_erposedametidskrc3a6vende_gamle_projekter_02tidskrc3a6vende_gamle_projekter_01

Download billederne her: …

1508 succeskriterier

February 3, 2009

1508sucesskriterier5

På vores sidste partnerworkshop diskuterede vi hvad DAIM metodeværktøjskassen skal bestå i, hvem den egentlig er til og hvad succeskriterierne for værktøjskassen er. Dette har givet anledning til, at vi her hos 1508 er blevet lidt skarpere på, hvad vores perspektiv på værktøjskassen er. Af ansøgningen fremgår det, at værktøjskassen først og fremmest skal være anvendelig for os bureauer og det ser vi stadig gerne er hensigten ;-). Derfor har vi opsummeret vores succeskritier for metodeværktøjskassen i denne model, der fortæller, hvordan værktøjskassen virkelig vil bibringe værdi for 1508. Vi er godt klar over, at alle kriterierne ikke kan opfyldes, men det er hvad vi vil blive glade for at vi stiler efter. 3Part og Arkitema – skyd ind, skyd ned, suppler, reagér!1508-succeskriterier2

En Digital Design:Lab workshop

January 7, 2009

img_1789Vores deltagelse i DAIM projektet har ført til at vores fokus i specialet handler om, hvordan et digitalt redskab i form af en webside kan fungere som omdrejningspunkt for designprocesser med mange interessenter. Tilgangen er blandt andet inspireret af Design:Lab tankegangen i forhold til at skabe fællesskab, ejerskab, åbenhed og engagement igennem et tæt samarbejde mellem interessenter, hvor den enkelte deltager får mulighed for at sætte sit personlige fingeraftryk og arbejde ud fra temaer, som giver mening for netop dem.

Den 9. december afholdte vi (Lene og Signe) i den forbindelse vores første Digitale Design:Lab workshop, for at afprøve denne del af et designforløb. Til workshoppen havde vi inviteret syv personer, og temaet for workshoppen var affaldshåndtering og genbrug for beboere i etageejendomme.

Det digitale udgangspunktet for workshoppen var en webside http://ddl1.wordpress.com (Besøg websiden) som vi havde oprette ved hjælp af en wordpress-skabelon, som skulle være omdrejningspunkt for både forberedelse, information og evaluering i workshop-forløbet. Samtidig havde hver deltager deres personlige faneblad til brug i forberedelsesfasen. For at spore deltagerne ind på emnet for workshoppen, havde vi som forberedelse bedt dem om at tage 4-6 billeder fra deres hjem og hverdag, som passede til de temaer om affald vi nu arbejder med i DAIM projektet. Billederne blev senere brugt som designmateriale på selve workshoppen. Deltagernes forberedelse betød derfor også at vi kunne se hvordan det fungerede at bringe deltagernes eget materiale i spil i workshoppen.

Selve workshoppen bestod af tre runder med opgaver, hvor deltagerne i forhold til det overordnede emne om affaldshåndtering og genbrug fik mulighed for at ytre deres personlige synspunkter og mærkesager, samt beskrive deres hverdag, som et udgangspunkt for et bud på et fremtidsscenarie. I de forskellige runder skulle de blandt andet arbejde med materiale fra vores dag i Rødovre Centrum samt deres eget billede materiale.

Efter workshoppen blev billeder og videoer fra dagen uploadet til websiden og deltagerne blev inviteret til en online evaluering, da vi gerne ville have nogle udtalelser efter at indtrykkene fra selve aftenen havde haft tid til at bundfælde sig. Halvdelen af deltagerne vendte tilbage til evalueringen. I forhold til ønsket om deltagerne som bidragsydere til websiden, forestiller vi os, at der i en længere designproces vil være mulighed for at deltagerne selv lægger flere ting op, og kommer med forslag til faneblade og brug. Derudover at opsamlingen efter workshoppen ikke handler om metoderne men mere om emnet, så der er et rum for de ideer og tanker som deltagerne får efter workshoppen.

Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at det havde været godt at blive sporet ind på emnet via websiden, som samtidig kommunikerede seriøsitet i forhold til workshoppen og projektet. Med hensyn til fanebladet med navn havde vi forestillet os, at det kunne give deltagerne en følelse af ejerskab og ”forpligtelse” overfor projektet, hvilket vi fik bekræftet i evalueringen, hvor deltagerne også nævnte, at det fik dem til at føle sig velkomne, samtidig med at det var inspirerende at se navne og uploadede billeder for de andre deltagere, inden de skulle møde op til workshoppen.

Overordnet blev denne afprøvning af Det Digitale Design:Lab en positiv oplevelse og det gav os ny tanker og ideer omkring en webside som omdrejningspunkt for en designproces, hvilket vi nu at arbejde videre med i forhold til et af DAIM-projektets tre programmer.

En dag i Rødovre Centrum

November 5, 2008

Onsdag d. 5. november tog DAIM-projektgruppen til indkøbscenteret Rødovre Centrum for at møde borgerne til en snak om affaldshåndtering og genbrug. Agenda 21-gruppen i Rødovre havde tilbudt os at være en del af deres stand i forbindelse med Ældredagen i centret og formålet med besøget var at få kvalificeret og uddybet de 6 teser, som havde vist sig i forbindelse med de indledende hverdagsundersøgelser.
blogil_stand2
Med udgangspunkt i overskriften ”84% procent af det affald der brændes kunne have været genanvendt! – Hvordan kan du og jeg hjælpe med at løse det problem?” var det målet, at samle så mange historier fra det virkelige liv som muligt. Så bevæbnet med en terning i overstørrelse, gik vi i gang med at finde deltagere, som ville dele deres tanker omkring affaldshåndtering og genbrug med os. Terningen skabte blikfang og fungerede samtidig som første skridt i det spil, som var rammen om vores møde med borgerne. Her skulle deltagerne starte med at slå med terningen, hvor der på hver side stod et udsagn eller spørgsmål, der tog udgangspunkt i affald, genbrug mv. Udsagnet, samt billeder med motiver af affalds- og hverdagssituationer, skulle herefter hjælpe borgerne på vej til at fortælle deres personlig historie om affaldshåndtering og genbrug. Umiddelbart efterfølgende blev deltagernes historier, samt et billede af deltageren, lagt op på en webside, som var udviklet til dagen – http://www.affaldshistorier.dk. Her var der så mulighed for, at borgere og inviterede DAIM-partnere kunne kommentere på historierne, komme med synspunkter og gode råd. Alt i alt blev det til 34 historier, som alle kan ses på http://www.affaldshistorier.dk.
blogindlrc1
Vi mødte mange borgere i Rødovre Centrum, der havde lyst til at deltage og udviste stort engagement i forhold til problemstillingerne omkring affald og genbrug. Det fungerede desuden rigtig godt at være en del af Agenda 21-gruppens stand, blandt andet på grund af det glimrende samarbejde med Agenda 21-gruppens næstformand Bent Jensen, samt hjælpere. Derimod må vi erkende, at vi står med en udfordring, når det gælder om at få borgerne til at give deres besyv med på websiden.
Kun to af de 34 historier er blevet kommenteret på af borgerne/deltagerne selv. Samlet set er vi dog stadig optimistiske og nysgerrige på formatet og forsøger derfor at videreudvikle vores lille ”roadshow” til endnu en event et sted i Københavns området.

Tak til de DAIM-samarbejdspartnere som tog sig tid til at deltage, vi håber at se jer og måske flere en anden gang.