Archive for the ‘Project Documents’ Category

Møde hos 3PART

November 12, 2008

Den 12.11.2008 var Thomas og jeg på besøg hos 3PART, hvor vi mødtes med Mikkel og Marieke for at drøfte deres rolle i DAIM projektet og i pilotprojektet om affald. Vi havde et godt og konstruktivt møde, og vil gerne dele nogle af erfaringerne. 

Hvad skal projektet ende med? Og hvordan når vi det?
Hvilken problematik arbejder vi med: Affald eller affaldssortering?
Hvilken rolle spiller Vestforbrændingen?
Hvem driver projektet og aktiviteterne? Hvem gør hvad?
Hvad skal der ske? Og hvordan komme det til at ske (hvad gør vi)?
Hvilken rolle spiller vi?
Hvad har I brug for fra os?
Hvad kan vi bruge jer til?
Og hvor bliver DAIM, den designantropologiske værktøjskasse og metodesporet af?

Vil du også gerne have svar på nogle af disse spørgsmål, så se noter-til-snak-med-3part

Advertisements

landskaber fra kampagne/serviceteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra systemteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra produktteamet WS 09102008

October 13, 2008

På vej mod næste workshop 9. oktober

August 22, 2008

Efter en veloverstået sommerferie er vi på Danmarks Designskole igang igen med at starte vort fælles pilotprojekt. Inspirationsdagen på Vestforbrænding har givet mange nye kontakter og i samråd med Dan på Vestforbrænding er vi klar til at tage fat på den hverdagsundersøgelse, der skal fortælle os mere om hvad folk er optaget af når de håndterer ting og affald.

Vi lægger op til en undersøgelse i to spor. I det første spor “Hjemmet og det intime” vil vi besøge familier i første omgang i Rødovre kommune for at få en bedre forståelse af hvordan affaldshåndtering, sortering og genanvendelse passer ind i et hektisk hverdagsliv indenfor hjemmets beskyttende vægge. I det andet spor “Åbne rum og Fællesskaber” vil vi besøge pladser, passager og andre fælles rum for at se mere på hvordan livet ude er sammensat af mange og forskelligartede flygtige fællesskaber . Her arbejder vi i øjeblikket for at identificere to lokaliteter i hhv. Københavns Kommune og Frederikssund Kommune hvor vi kan lave observation og miniinterview.

Arbejdet med hverdagsundersøgelser vil være med til at skabe materiale til den kommende projektworkshop, som vi planlægger til d. 9. oktober fra 10-16. Notér gerne denne dato allerede nu. Der vil komme mere materiale om workshoppen senere.

Sammen med bureauerne 1508, 3PART og Arkitema er vi også godt igang med at etablere 3 miniteams omkring pilotprojektets tre leverancer. 1508 vil se særligt på kampagner, 3PART på udviklingssamarbejder og Arkitema på affaldssystemer. Arbejdet med at konkretisere de tre leverancer vil hovedsageligt ligge efter næste workshop, men forberedelserne er allerede så småt igang.

Referat af møde med 1508

June 17, 2008

Referat

Deltagere i DAIM projektet

May 28, 2008


Projektet blev skudt godt i gang med deltagelse fra alle partnerorganisationer: Vestforbrænding, 1508, Arkitema, 3Part, MakeTools, Sweco FFNS, Ergonomidesign, Mads Clausen Instituttet og Danmarks Designskole. For emailadresser se listen til venstre.

Ansøgning bevilget – projektet er igang!

April 1, 2008

Erhvervs- og Byggestyrelsen har imødekommet vores ansøgning, og projektet er officielt i gang!