Archive for the ‘PILOT WS 9.10.2008’ Category

En dag med værkstedseftersyn

October 15, 2008

Også anden projektworkshop blev en begivenhedsrig dag. Vi har på Danmarks Designskole brugt dagen idag til et værkstedseftersyn, for at se hvad vi har lært af form og indhold.

Vi var ivrige efter at inddrage alle i det nye materiale, der er kommet frem gennem studenterprojekter og hverdagsundersøgelser, mens nogle fra bureauerne under formiddagens præsentationer gav udtryk for at de følte sig sat “på den anden side af bordet”, hvor de ikke plejer at befinde sig.

Vores oplevelse var at der var interesse for det nye materiale, men også en utålmodighed for at komme igang med det fælles arbejde

Eftermiddagen blev brugt til en forenklet udgave af landskabsspillet, hvor vi i tre grupper identificerede landskaber, problemstillinger og konkrete opgaver at gå videre med for de tre mini-teams omkring affaldssystemer, produkt (re-)design og kampagner. Nedenfor har vi sammenstillet gruppernes arbejde i tre kommenterede collager.

Der forestår et arbejde med at omsætte gruppernes arbejde i en egentlig arbejdsplan for de tre mini-teams, og her vil vi i den nærmeste fremtid sætte møder op med bureauerne. Allerede på workshoppen tegnede der sig et billede af at mellemrum skal fyldes ud og mellemstationer etableres, hvis der skal skabes forbindelse mellem “de store systemer” og den lokale hverdagspraksis. Der var også meget opmærksomhed på hvordan en innovationsindsats kan arbejde med på den initiativrigdom og de ofte mærkværdige “løsninger” borgerne kommer op med.

Formsmæssigt er det vores indtryk at arbejdet med collagerne gav et godt afsæt for dialog og afprøvning af nye perspektiver, mens de færdige collager fortsat er svære at “læse”. Vi vil arbejde videre med formaterne for at de i højere grad visuelt kan kommunikere et fælles resultat.

Sidst på dagen dukkede en række vigtige diskussioner op. Katja fra 1508 spurgte til hvordan vi kommer fra hverdagsundersøgelser til designmuligheder og efterlyste en tydelig formulering af “indsigter” fra hverdagsundersøgelserne som afsæt for det videre arbejde. Mikkel fra 3PART rejste spørgsmålet om vi har brug for at involvere brugerne nu, og mere generelt hvordan den design-antropologiske innovationsmodel vi skal udvikle i projektet forholder sig til brugerinvolvering. Vi var flere der forsøgte os med hurtige svar, men der er ingen tvivl om at disse spørgsmål er vigtige at diskutere også fremover.

Ved dagens værkstedseftersyn var vi enige om at vi fremover må sikre mere tid til diskussion og opsummering, og også at der er en vigtig opgave i at føre diskussioner videre også mellem workshops.

Vi har samlet en del af dagens præsentationer her, og vil også i den kommende tid arbejde videre med at føre workshoppens diskussioner over i aktiviteter i de tre mini-teams.

Kommenterede collager:

Præsentationer:

Advertisements

landskaber fra kampagne/serviceteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra systemteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra produktteamet WS 09102008

October 13, 2008

På vej mod næste workshop 9. oktober

August 22, 2008

Efter en veloverstået sommerferie er vi på Danmarks Designskole igang igen med at starte vort fælles pilotprojekt. Inspirationsdagen på Vestforbrænding har givet mange nye kontakter og i samråd med Dan på Vestforbrænding er vi klar til at tage fat på den hverdagsundersøgelse, der skal fortælle os mere om hvad folk er optaget af når de håndterer ting og affald.

Vi lægger op til en undersøgelse i to spor. I det første spor “Hjemmet og det intime” vil vi besøge familier i første omgang i Rødovre kommune for at få en bedre forståelse af hvordan affaldshåndtering, sortering og genanvendelse passer ind i et hektisk hverdagsliv indenfor hjemmets beskyttende vægge. I det andet spor “Åbne rum og Fællesskaber” vil vi besøge pladser, passager og andre fælles rum for at se mere på hvordan livet ude er sammensat af mange og forskelligartede flygtige fællesskaber . Her arbejder vi i øjeblikket for at identificere to lokaliteter i hhv. Københavns Kommune og Frederikssund Kommune hvor vi kan lave observation og miniinterview.

Arbejdet med hverdagsundersøgelser vil være med til at skabe materiale til den kommende projektworkshop, som vi planlægger til d. 9. oktober fra 10-16. Notér gerne denne dato allerede nu. Der vil komme mere materiale om workshoppen senere.

Sammen med bureauerne 1508, 3PART og Arkitema er vi også godt igang med at etablere 3 miniteams omkring pilotprojektets tre leverancer. 1508 vil se særligt på kampagner, 3PART på udviklingssamarbejder og Arkitema på affaldssystemer. Arbejdet med at konkretisere de tre leverancer vil hovedsageligt ligge efter næste workshop, men forberedelserne er allerede så småt igang.