Archive for the ‘Inspiration from Anywhere’ Category

Fjernsyn – det er da elektronikaffald ikke?

November 11, 2008

Har været en tur på moske-grunden i Njalsgade for at skate med mine sønner. Der faldt vi over denne sjove minirampe udført fortrinsvist i genbrugsmaterialer fejet sammen i en bunke og støbt ind i en hurtig gang beton…

se godt efter nederst til højre i billedet, og lær hvad man også kan gøre med sit gamle fjernsyn...

se godt efter nederst til højre i billedet, og lær hvad man også kan gøre med sit gamle fjernsyn...

Advertisements

En interessant definition af affald:-)

October 29, 2008

Marieke’s proces blog

October 20, 2008

To document my proces to all the parties interested, especially my school and 3PART of course, I have made a blog where it is possible to follow the proces.

If you want to have a look as well, go to:

http://goonwaste.wordpress.com/

Affald i et senmoderne samfund

June 17, 2008

Vi har i projektet talt om som en del af researchen af forsøge at se affald i forhold til en generelt samfunds- og tidsdiagnose…hvad er det som særlig karakteriserer den samfundsform og den tid vi lever i og på hvilke måder trænger overordnede strømninger sig på i hjemmene, på gaderne, i samværsformer og livsmønstre og hvordan smitter det af på omgang med og opfattelse af affald? Helt konkret fik et etnografisk interveiw i en børnefamilie mig til at tænke på overordnede tendenser som ‘forbrugsamfund’ og ‘informations- og videnssamfund’…det første fordi besøget viste, den utrolige mængde af ting som hele tiden strømmer ind i familiehjemmet (nyt tøj, madvarer, kattegrus, knagerækker til børnene, nye kommoder osv osv) og som hober sig op og bliver til ‘projekter’ og ‘bunker som skal ordnes og sorteres’ på lige fod med affald, eller genstande som er på vej til enten genbrug eller affald (for småt børnetøj, gammelt legetøj, stenene som er blevet fjernet fra haven osv osv) og som også skal sorteres….

Og her bliver ‘tid’ og ‘alt det som konkurrerer om folks tid’ central… at forholde sig til affald/ting som kunne blive til affald er et tidskrævende husprojekt på linje med og i konkurrence med andre husprojekter.
PÅ lignende vis er information og oplysning om affald i skarp konkurence med den generelle massive videns- og informationsstrøm som folk lever i i dag.
Som en mand (far til fire børn) udbrød: ‘Åhh, alt det som kommer ind af brevssprækken…alene reklamerne!

(fortsættes eventuelt)

På kanten: Norsk filosofifestival om affald

June 13, 2008

Er netop kommet hjem fra Norge. Affald på norsk hedder ’søppel’. I byen Kragerø ca. tre timers kørsel fra Oslo var der i weekenden 5.-8. juni 2008 filosofifestival med fokus på søppel! Fire dage med indslag fra filosoffer, forfattere, kunstnere, politikere m.fl. Film, foredrag, litteratursamtaler, performances, teatersport, koncerter, dialog, guidede ture m.m. De har udgivet en 16 siders festivalavis med artikler, der belyser affald fra mange sider. Se mere på: http://www.paakanten.no

Gaffeltruck af affald…

June 13, 2008


STENA er en af de aktører på affaldsområdet vi har inviteret til inspirationsmøde den 24.6.2008 Her ses deres aktuelle kampagne på en HT bus i Bredgade.

Norsk arkitektpar optaget af affald og genbrug

June 13, 2008

Er netop kommet hjem fra Norge, hvor der også sker mange spændende ting omkring affald.

Som tillæg til avisen DagensNæringsliv, 6.juni 2008 (D2 kaldes tilægget) skrives bl.a. om det norske arkitektpar; Helen & Hard, der er optaget af arkitektur og design gennem genbrug.

De beskrives som genbrugsarkitekter, kompostmodernister og skrothoveder. De har vundet flere designprieser. Bland andet er de blevet hyldet af Wallpaper for deres bæredygtige arkitektur, og nomineret til den internationale Chernikhov-pris for deres fremtidsrettede løsninger. Som noget af det nyeste er Helen og Hard fascineret af materialer fra olieplatformene, der bland andet bliver til legepladser og oplevelsesparker (se eksempel på billedet). De udtaler bland andet: “Vi ønskede at forankre olieeventyret som et visuelt lag i byen. Vise spændet mellem enormt avanceret olieteknologi og den gammeldagse side af en branche som laver enorme mængder af affald. Sådan opstod ideen om en kundskabs- og legepark hvoe elementer fra nedlagte installationer i Nordsøen skulle genvindes som legeapparater, skulpturer og parkmøbler”. Det blev bl.a. til Geoparken i Stavanger 2008, der er udviklet i samarbejde med oliemuseet og unge mennesker i byen.

Helen & Hards hjemmeside er: http://www.hha.no