Author Archive

Design dialogues in a box

July 13, 2009

Can the DAIM approach be properly presented in two pages. I made a go on it, and attached you find the result (only in Danish) Designdialoger i en boks

Advertisements

Live workshop blogging

January 18, 2009

On the partner workshop on January 14’th we had the opportunity to make a first status on the work on a design anthropological innovation model and a tool box for user driven innovation.

instant journalism on the fly

Following our positive experience with blogging as part of a user dialogue we made the experiment to make a live blogging from the workshop. For those of you who have followed these pages the raw and immidiate result has been available and both during and after the workshop we learned that it adds a twist to discussions to know that you are “on air”

Below we have edited the blog a bit to make it more readable (and less long). We hope it gives an interesting insight into the very lively and productive discussions.

invitation to the 3’rd Daim partnerworkshop

En dag med værkstedseftersyn

October 15, 2008

Også anden projektworkshop blev en begivenhedsrig dag. Vi har på Danmarks Designskole brugt dagen idag til et værkstedseftersyn, for at se hvad vi har lært af form og indhold.

Vi var ivrige efter at inddrage alle i det nye materiale, der er kommet frem gennem studenterprojekter og hverdagsundersøgelser, mens nogle fra bureauerne under formiddagens præsentationer gav udtryk for at de følte sig sat “på den anden side af bordet”, hvor de ikke plejer at befinde sig.

Vores oplevelse var at der var interesse for det nye materiale, men også en utålmodighed for at komme igang med det fælles arbejde

Eftermiddagen blev brugt til en forenklet udgave af landskabsspillet, hvor vi i tre grupper identificerede landskaber, problemstillinger og konkrete opgaver at gå videre med for de tre mini-teams omkring affaldssystemer, produkt (re-)design og kampagner. Nedenfor har vi sammenstillet gruppernes arbejde i tre kommenterede collager.

Der forestår et arbejde med at omsætte gruppernes arbejde i en egentlig arbejdsplan for de tre mini-teams, og her vil vi i den nærmeste fremtid sætte møder op med bureauerne. Allerede på workshoppen tegnede der sig et billede af at mellemrum skal fyldes ud og mellemstationer etableres, hvis der skal skabes forbindelse mellem “de store systemer” og den lokale hverdagspraksis. Der var også meget opmærksomhed på hvordan en innovationsindsats kan arbejde med på den initiativrigdom og de ofte mærkværdige “løsninger” borgerne kommer op med.

Formsmæssigt er det vores indtryk at arbejdet med collagerne gav et godt afsæt for dialog og afprøvning af nye perspektiver, mens de færdige collager fortsat er svære at “læse”. Vi vil arbejde videre med formaterne for at de i højere grad visuelt kan kommunikere et fælles resultat.

Sidst på dagen dukkede en række vigtige diskussioner op. Katja fra 1508 spurgte til hvordan vi kommer fra hverdagsundersøgelser til designmuligheder og efterlyste en tydelig formulering af “indsigter” fra hverdagsundersøgelserne som afsæt for det videre arbejde. Mikkel fra 3PART rejste spørgsmålet om vi har brug for at involvere brugerne nu, og mere generelt hvordan den design-antropologiske innovationsmodel vi skal udvikle i projektet forholder sig til brugerinvolvering. Vi var flere der forsøgte os med hurtige svar, men der er ingen tvivl om at disse spørgsmål er vigtige at diskutere også fremover.

Ved dagens værkstedseftersyn var vi enige om at vi fremover må sikre mere tid til diskussion og opsummering, og også at der er en vigtig opgave i at føre diskussioner videre også mellem workshops.

Vi har samlet en del af dagens præsentationer her, og vil også i den kommende tid arbejde videre med at føre workshoppens diskussioner over i aktiviteter i de tre mini-teams.

Kommenterede collager:

Præsentationer:

På vej mod næste workshop 9. oktober

August 22, 2008

Efter en veloverstået sommerferie er vi på Danmarks Designskole igang igen med at starte vort fælles pilotprojekt. Inspirationsdagen på Vestforbrænding har givet mange nye kontakter og i samråd med Dan på Vestforbrænding er vi klar til at tage fat på den hverdagsundersøgelse, der skal fortælle os mere om hvad folk er optaget af når de håndterer ting og affald.

Vi lægger op til en undersøgelse i to spor. I det første spor “Hjemmet og det intime” vil vi besøge familier i første omgang i Rødovre kommune for at få en bedre forståelse af hvordan affaldshåndtering, sortering og genanvendelse passer ind i et hektisk hverdagsliv indenfor hjemmets beskyttende vægge. I det andet spor “Åbne rum og Fællesskaber” vil vi besøge pladser, passager og andre fælles rum for at se mere på hvordan livet ude er sammensat af mange og forskelligartede flygtige fællesskaber . Her arbejder vi i øjeblikket for at identificere to lokaliteter i hhv. Københavns Kommune og Frederikssund Kommune hvor vi kan lave observation og miniinterview.

Arbejdet med hverdagsundersøgelser vil være med til at skabe materiale til den kommende projektworkshop, som vi planlægger til d. 9. oktober fra 10-16. Notér gerne denne dato allerede nu. Der vil komme mere materiale om workshoppen senere.

Sammen med bureauerne 1508, 3PART og Arkitema er vi også godt igang med at etablere 3 miniteams omkring pilotprojektets tre leverancer. 1508 vil se særligt på kampagner, 3PART på udviklingssamarbejder og Arkitema på affaldssystemer. Arbejdet med at konkretisere de tre leverancer vil hovedsageligt ligge efter næste workshop, men forberedelserne er allerede så småt igang.

Partnerrunde godt igang

June 17, 2008

I denne uge er vi fra Designskolen igang med en runde til de danske bureaupartnere. Formålet er at konkretisere samarbejdet i pilotprojektet, og at få et overblik over hvem, der især vil indgå i arbejdet. I noter-til-partnerrunde, har vi uddybet de spørgsmål vi gerne vil have afklaret og vi har her også sammenstillet, hvad vi tidligere har skrevet om pilotprojektets tre leverancer og om designbureauernes projektforpligtelser. Lige nu ser det ud til at vi kan formere tre mini-teams omkring de tre leverancer som kan holde sammen på og tage ansvar for de spor der løber gennem pilotprojektet.

Alle danske bureauer deltager også i inspirationsmødet på Vestforbrænding i næste uge og vi regner med at nå opfølgende møder med bureauerne hvor opgaverne for de enkelte mini-teams kan blive præciseret. Efter sommerferien regner vi med at fortsætte dialogen med de udenlandske bureauer.

Efter første workshop: Stærkt hold og mange spørgsmål

June 6, 2008

Som arrangører var vi trætte men også meget inspirerede da vi sluttede sidste uges workshop. Det er udfordrende at lave projekt med så mange kollegaer der har tasken fuld af spændende erfaringer, men det er en af den slags udfordringer, som det er værd at forsøge at leve op til!

Vores indtryk er at vi på trods af den korte tid på workshoppen, fik skabt et stærkt katalog af vinkler på affald og innovation, som vi nu er igang med at sammenstille. Næste skridt bliver at komme tættere på affaldsverdnens aktører. Det er her vi har chancen på det kommende inspirationsseminar d. 24.6.

Vi synes også at der var bred enighed om at mødet mellem design og antropologi (også konkret i projektteams) skal udvikles og at den model for bruger-dreven innovation vi arbejder på må inddrage brugerne aktivt (og ikke bare lade dem reagere på forslag) samtdig med at den skal involvere klienten i et fortsat forandringsarbejde. Egentlig har vi allerede formuleret dette i vores fælles ansøgning, men modellen er egentlig heller ikke mere end en udbygning og opdatering af ansøgningen. Det arbejder vi også på lige nu.

Spørgsmålene som blev hængende i luften ved slutningen af workshoppen, kan måske være starten på diskussionen på denne blog.

De spørgsmål, som især trænger sig på hos mig er blandt andet:

Giver det overhovedet mening at tale om en DAIM model? Er alle projekter i virkeligheden så forskellige at modellen må opfindes hver gang (her har jeg en stærk fornemmelse af at I i bureauerne har værdifulde erfaringer)

Hvor åbent skal vi lægge ud i pilotprojektet om affald? Er det nok at vi ved Vestforbrænding har behov for at kende brugernes motivationer bedre, eller er vi nødt til at finde en sammenhæng hvor vi ved at brugere i alle led har energi og vilje til at drive forandring?

Hvordan holder vi i DAIM projektet styr på så bred en vifte af erfaringer og kompetencer, i gode samarbejdsformer, der gør os alle klogere og dygtigere? Skal vi give hinanden projekter i projektet eller kan vi gå mere flyvende ind og ud af aktiviteter?

Spørgsmålene er mange flere, men jeg stopper her og håber at I vil springe ind med svar eller nye spørgsmål.