Archive for February, 2009

Metodiske udfordringer for 1508

February 3, 2009

På sidste partnerworkshop ytrede designbureauerne et ønske om, at DAIM-projektgruppen får større indblik i de daglige udfordringer bureauerne sidder med i henhold til at udvikle og anvende designantropologiske metoder. Dette med henblik på, at kunne udvikle en DAIM-metodeværktøjskasse, der er tilpasset bureauernes virkelighed, så vi kan sikre at metoderne lever videre – også efter DAIM-projektets afslutning. Vi lægger hermed ud med en stafet: Vi vil de næste måneder med jævne mellemrum poste billeder af typiske hverdagssituationer, hvor det metodiske aspekt er en udfordring hos 1508. Billedet vil være suppleret af en lille tekst, der fortæller, hvad metodeudfordringen består i. Det vil være researchere såvel som designere, der giver eksempler.

Det er ikke fordi at vi regner med at alle problemstillinger kan adresseres i dette projekt (der er nok også nogle af dem, der vil være af mere logistisk end strengt designantropologmetodisk karakter), så det er lige så meget tænkt som en måde at få kickstartet opdagelsesfærden ind i den forunderlige konsulent-design-verden. Vi vil opfordre de øvrige bureauer til at gøre noget lignende.

De første billeder her er fra en etnolog hos 1508.rodet_researchkithvor_erposedametidskrc3a6vende_gamle_projekter_02tidskrc3a6vende_gamle_projekter_01

Download billederne her: …

Advertisements

1508 succeskriterier

February 3, 2009

1508sucesskriterier5

På vores sidste partnerworkshop diskuterede vi hvad DAIM metodeværktøjskassen skal bestå i, hvem den egentlig er til og hvad succeskriterierne for værktøjskassen er. Dette har givet anledning til, at vi her hos 1508 er blevet lidt skarpere på, hvad vores perspektiv på værktøjskassen er. Af ansøgningen fremgår det, at værktøjskassen først og fremmest skal være anvendelig for os bureauer og det ser vi stadig gerne er hensigten ;-). Derfor har vi opsummeret vores succeskritier for metodeværktøjskassen i denne model, der fortæller, hvordan værktøjskassen virkelig vil bibringe værdi for 1508. Vi er godt klar over, at alle kriterierne ikke kan opfyldes, men det er hvad vi vil blive glade for at vi stiler efter. 3Part og Arkitema – skyd ind, skyd ned, suppler, reagér!1508-succeskriterier2