En Digital Design:Lab workshop

by

img_1789Vores deltagelse i DAIM projektet har ført til at vores fokus i specialet handler om, hvordan et digitalt redskab i form af en webside kan fungere som omdrejningspunkt for designprocesser med mange interessenter. Tilgangen er blandt andet inspireret af Design:Lab tankegangen i forhold til at skabe fællesskab, ejerskab, åbenhed og engagement igennem et tæt samarbejde mellem interessenter, hvor den enkelte deltager får mulighed for at sætte sit personlige fingeraftryk og arbejde ud fra temaer, som giver mening for netop dem.

Den 9. december afholdte vi (Lene og Signe) i den forbindelse vores første Digitale Design:Lab workshop, for at afprøve denne del af et designforløb. Til workshoppen havde vi inviteret syv personer, og temaet for workshoppen var affaldshåndtering og genbrug for beboere i etageejendomme.

Det digitale udgangspunktet for workshoppen var en webside http://ddl1.wordpress.com (Besøg websiden) som vi havde oprette ved hjælp af en wordpress-skabelon, som skulle være omdrejningspunkt for både forberedelse, information og evaluering i workshop-forløbet. Samtidig havde hver deltager deres personlige faneblad til brug i forberedelsesfasen. For at spore deltagerne ind på emnet for workshoppen, havde vi som forberedelse bedt dem om at tage 4-6 billeder fra deres hjem og hverdag, som passede til de temaer om affald vi nu arbejder med i DAIM projektet. Billederne blev senere brugt som designmateriale på selve workshoppen. Deltagernes forberedelse betød derfor også at vi kunne se hvordan det fungerede at bringe deltagernes eget materiale i spil i workshoppen.

Selve workshoppen bestod af tre runder med opgaver, hvor deltagerne i forhold til det overordnede emne om affaldshåndtering og genbrug fik mulighed for at ytre deres personlige synspunkter og mærkesager, samt beskrive deres hverdag, som et udgangspunkt for et bud på et fremtidsscenarie. I de forskellige runder skulle de blandt andet arbejde med materiale fra vores dag i Rødovre Centrum samt deres eget billede materiale.

Efter workshoppen blev billeder og videoer fra dagen uploadet til websiden og deltagerne blev inviteret til en online evaluering, da vi gerne ville have nogle udtalelser efter at indtrykkene fra selve aftenen havde haft tid til at bundfælde sig. Halvdelen af deltagerne vendte tilbage til evalueringen. I forhold til ønsket om deltagerne som bidragsydere til websiden, forestiller vi os, at der i en længere designproces vil være mulighed for at deltagerne selv lægger flere ting op, og kommer med forslag til faneblade og brug. Derudover at opsamlingen efter workshoppen ikke handler om metoderne men mere om emnet, så der er et rum for de ideer og tanker som deltagerne får efter workshoppen.

Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at det havde været godt at blive sporet ind på emnet via websiden, som samtidig kommunikerede seriøsitet i forhold til workshoppen og projektet. Med hensyn til fanebladet med navn havde vi forestillet os, at det kunne give deltagerne en følelse af ejerskab og ”forpligtelse” overfor projektet, hvilket vi fik bekræftet i evalueringen, hvor deltagerne også nævnte, at det fik dem til at føle sig velkomne, samtidig med at det var inspirerende at se navne og uploadede billeder for de andre deltagere, inden de skulle møde op til workshoppen.

Overordnet blev denne afprøvning af Det Digitale Design:Lab en positiv oplevelse og det gav os ny tanker og ideer omkring en webside som omdrejningspunkt for en designproces, hvilket vi nu at arbejde videre med i forhold til et af DAIM-projektets tre programmer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: