Archive for October, 2008

En interessant definition af affald:-)

October 29, 2008

Advertisements

Marieke’s proces blog

October 20, 2008

To document my proces to all the parties interested, especially my school and 3PART of course, I have made a blog where it is possible to follow the proces.

If you want to have a look as well, go to:

http://goonwaste.wordpress.com/

En dag med værkstedseftersyn

October 15, 2008

Også anden projektworkshop blev en begivenhedsrig dag. Vi har på Danmarks Designskole brugt dagen idag til et værkstedseftersyn, for at se hvad vi har lært af form og indhold.

Vi var ivrige efter at inddrage alle i det nye materiale, der er kommet frem gennem studenterprojekter og hverdagsundersøgelser, mens nogle fra bureauerne under formiddagens præsentationer gav udtryk for at de følte sig sat “på den anden side af bordet”, hvor de ikke plejer at befinde sig.

Vores oplevelse var at der var interesse for det nye materiale, men også en utålmodighed for at komme igang med det fælles arbejde

Eftermiddagen blev brugt til en forenklet udgave af landskabsspillet, hvor vi i tre grupper identificerede landskaber, problemstillinger og konkrete opgaver at gå videre med for de tre mini-teams omkring affaldssystemer, produkt (re-)design og kampagner. Nedenfor har vi sammenstillet gruppernes arbejde i tre kommenterede collager.

Der forestår et arbejde med at omsætte gruppernes arbejde i en egentlig arbejdsplan for de tre mini-teams, og her vil vi i den nærmeste fremtid sætte møder op med bureauerne. Allerede på workshoppen tegnede der sig et billede af at mellemrum skal fyldes ud og mellemstationer etableres, hvis der skal skabes forbindelse mellem “de store systemer” og den lokale hverdagspraksis. Der var også meget opmærksomhed på hvordan en innovationsindsats kan arbejde med på den initiativrigdom og de ofte mærkværdige “løsninger” borgerne kommer op med.

Formsmæssigt er det vores indtryk at arbejdet med collagerne gav et godt afsæt for dialog og afprøvning af nye perspektiver, mens de færdige collager fortsat er svære at “læse”. Vi vil arbejde videre med formaterne for at de i højere grad visuelt kan kommunikere et fælles resultat.

Sidst på dagen dukkede en række vigtige diskussioner op. Katja fra 1508 spurgte til hvordan vi kommer fra hverdagsundersøgelser til designmuligheder og efterlyste en tydelig formulering af “indsigter” fra hverdagsundersøgelserne som afsæt for det videre arbejde. Mikkel fra 3PART rejste spørgsmålet om vi har brug for at involvere brugerne nu, og mere generelt hvordan den design-antropologiske innovationsmodel vi skal udvikle i projektet forholder sig til brugerinvolvering. Vi var flere der forsøgte os med hurtige svar, men der er ingen tvivl om at disse spørgsmål er vigtige at diskutere også fremover.

Ved dagens værkstedseftersyn var vi enige om at vi fremover må sikre mere tid til diskussion og opsummering, og også at der er en vigtig opgave i at føre diskussioner videre også mellem workshops.

Vi har samlet en del af dagens præsentationer her, og vil også i den kommende tid arbejde videre med at føre workshoppens diskussioner over i aktiviteter i de tre mini-teams.

Kommenterede collager:

Præsentationer:

landskaber fra kampagne/serviceteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra systemteamet WS 09102008

October 13, 2008

landskaber fra produktteamet WS 09102008

October 13, 2008

Skal vi åbne bloggen udadtil?

October 10, 2008

Kære DAIM-partnere, vi har ikke så meget elektronisk indhold fra DAIM at vise på en nem måde til folk der henvender sig udefra med interesse i projektet. Derfor vil jeg bede Jer alle om at melde ud om det er okay for Jer at åbne indholdet på denne blog for læsere udefra?