Archive for June, 2008

Affald i et senmoderne samfund

June 17, 2008

Vi har i projektet talt om som en del af researchen af forsøge at se affald i forhold til en generelt samfunds- og tidsdiagnose…hvad er det som særlig karakteriserer den samfundsform og den tid vi lever i og på hvilke måder trænger overordnede strømninger sig på i hjemmene, på gaderne, i samværsformer og livsmønstre og hvordan smitter det af på omgang med og opfattelse af affald? Helt konkret fik et etnografisk interveiw i en børnefamilie mig til at tænke på overordnede tendenser som ‘forbrugsamfund’ og ‘informations- og videnssamfund’…det første fordi besøget viste, den utrolige mængde af ting som hele tiden strømmer ind i familiehjemmet (nyt tøj, madvarer, kattegrus, knagerækker til børnene, nye kommoder osv osv) og som hober sig op og bliver til ‘projekter’ og ‘bunker som skal ordnes og sorteres’ på lige fod med affald, eller genstande som er på vej til enten genbrug eller affald (for småt børnetøj, gammelt legetøj, stenene som er blevet fjernet fra haven osv osv) og som også skal sorteres….

Og her bliver ‘tid’ og ‘alt det som konkurrerer om folks tid’ central… at forholde sig til affald/ting som kunne blive til affald er et tidskrævende husprojekt på linje med og i konkurrence med andre husprojekter.
PÅ lignende vis er information og oplysning om affald i skarp konkurence med den generelle massive videns- og informationsstrøm som folk lever i i dag.
Som en mand (far til fire børn) udbrød: ‘Åhh, alt det som kommer ind af brevssprækken…alene reklamerne!

(fortsættes eventuelt)

Advertisements

Partnerrunde godt igang

June 17, 2008

I denne uge er vi fra Designskolen igang med en runde til de danske bureaupartnere. Formålet er at konkretisere samarbejdet i pilotprojektet, og at få et overblik over hvem, der især vil indgå i arbejdet. I noter-til-partnerrunde, har vi uddybet de spørgsmål vi gerne vil have afklaret og vi har her også sammenstillet, hvad vi tidligere har skrevet om pilotprojektets tre leverancer og om designbureauernes projektforpligtelser. Lige nu ser det ud til at vi kan formere tre mini-teams omkring de tre leverancer som kan holde sammen på og tage ansvar for de spor der løber gennem pilotprojektet.

Alle danske bureauer deltager også i inspirationsmødet på Vestforbrænding i næste uge og vi regner med at nå opfølgende møder med bureauerne hvor opgaverne for de enkelte mini-teams kan blive præciseret. Efter sommerferien regner vi med at fortsætte dialogen med de udenlandske bureauer.

Referat af møde med 1508

June 17, 2008

Referat

På kanten: Norsk filosofifestival om affald

June 13, 2008

Er netop kommet hjem fra Norge. Affald på norsk hedder ’søppel’. I byen Kragerø ca. tre timers kørsel fra Oslo var der i weekenden 5.-8. juni 2008 filosofifestival med fokus på søppel! Fire dage med indslag fra filosoffer, forfattere, kunstnere, politikere m.fl. Film, foredrag, litteratursamtaler, performances, teatersport, koncerter, dialog, guidede ture m.m. De har udgivet en 16 siders festivalavis med artikler, der belyser affald fra mange sider. Se mere på: http://www.paakanten.no

Gaffeltruck af affald…

June 13, 2008


STENA er en af de aktører på affaldsområdet vi har inviteret til inspirationsmøde den 24.6.2008 Her ses deres aktuelle kampagne på en HT bus i Bredgade.

Norsk arkitektpar optaget af affald og genbrug

June 13, 2008

Er netop kommet hjem fra Norge, hvor der også sker mange spændende ting omkring affald.

Som tillæg til avisen DagensNæringsliv, 6.juni 2008 (D2 kaldes tilægget) skrives bl.a. om det norske arkitektpar; Helen & Hard, der er optaget af arkitektur og design gennem genbrug.

De beskrives som genbrugsarkitekter, kompostmodernister og skrothoveder. De har vundet flere designprieser. Bland andet er de blevet hyldet af Wallpaper for deres bæredygtige arkitektur, og nomineret til den internationale Chernikhov-pris for deres fremtidsrettede løsninger. Som noget af det nyeste er Helen og Hard fascineret af materialer fra olieplatformene, der bland andet bliver til legepladser og oplevelsesparker (se eksempel på billedet). De udtaler bland andet: “Vi ønskede at forankre olieeventyret som et visuelt lag i byen. Vise spændet mellem enormt avanceret olieteknologi og den gammeldagse side af en branche som laver enorme mængder af affald. Sådan opstod ideen om en kundskabs- og legepark hvoe elementer fra nedlagte installationer i Nordsøen skulle genvindes som legeapparater, skulpturer og parkmøbler”. Det blev bl.a. til Geoparken i Stavanger 2008, der er udviklet i samarbejde med oliemuseet og unge mennesker i byen.

Helen & Hards hjemmeside er: http://www.hha.no

Inspirationsmøde om Affald, Antropologi og Design

June 13, 2008

Kom til inspirationsmøde tirsdag den 24.6.2008 og mød blandt andre Matas (med den stribede emballage-linje), miljøbevægelsen Noah (med sloganet “Affald = Liv”) og Stena (der bla genanvender aluminium).

Klik på invitationen for at se detaljerne.

Efter første workshop: Stærkt hold og mange spørgsmål

June 6, 2008

Som arrangører var vi trætte men også meget inspirerede da vi sluttede sidste uges workshop. Det er udfordrende at lave projekt med så mange kollegaer der har tasken fuld af spændende erfaringer, men det er en af den slags udfordringer, som det er værd at forsøge at leve op til!

Vores indtryk er at vi på trods af den korte tid på workshoppen, fik skabt et stærkt katalog af vinkler på affald og innovation, som vi nu er igang med at sammenstille. Næste skridt bliver at komme tættere på affaldsverdnens aktører. Det er her vi har chancen på det kommende inspirationsseminar d. 24.6.

Vi synes også at der var bred enighed om at mødet mellem design og antropologi (også konkret i projektteams) skal udvikles og at den model for bruger-dreven innovation vi arbejder på må inddrage brugerne aktivt (og ikke bare lade dem reagere på forslag) samtdig med at den skal involvere klienten i et fortsat forandringsarbejde. Egentlig har vi allerede formuleret dette i vores fælles ansøgning, men modellen er egentlig heller ikke mere end en udbygning og opdatering af ansøgningen. Det arbejder vi også på lige nu.

Spørgsmålene som blev hængende i luften ved slutningen af workshoppen, kan måske være starten på diskussionen på denne blog.

De spørgsmål, som især trænger sig på hos mig er blandt andet:

Giver det overhovedet mening at tale om en DAIM model? Er alle projekter i virkeligheden så forskellige at modellen må opfindes hver gang (her har jeg en stærk fornemmelse af at I i bureauerne har værdifulde erfaringer)

Hvor åbent skal vi lægge ud i pilotprojektet om affald? Er det nok at vi ved Vestforbrænding har behov for at kende brugernes motivationer bedre, eller er vi nødt til at finde en sammenhæng hvor vi ved at brugere i alle led har energi og vilje til at drive forandring?

Hvordan holder vi i DAIM projektet styr på så bred en vifte af erfaringer og kompetencer, i gode samarbejdsformer, der gør os alle klogere og dygtigere? Skal vi give hinanden projekter i projektet eller kan vi gå mere flyvende ind og ud af aktiviteter?

Spørgsmålene er mange flere, men jeg stopper her og håber at I vil springe ind med svar eller nye spørgsmål.

Chokobar bloggen DAIM er nu i luften, version 1.1

June 4, 2008

Vi prøver med en blog hos WordPress som fælles kommunikationsplatform for kredsen af DAIM-partnere. Her er mulighed for at dele kommentarer, billeder, videoer (og pdf-filer som Blogger.com viste sig ikke at understøtte, hmrf).

Bloggen er kun synlig for DAIM partnere, og I inviteres hermed alle til at bidrage til den både med egne indlæg og med kommentarer på det vi løbende lægger ud fra DKDS.

Må jeg evt foreslå at man i sin personlige profil under “display name” inkluderer sin organisation, fx “Joachim Halse, DKDS”?

Domænenavnet DAIM var ikke ledigt, derfor pseudonymet chokobar…